OTÁZKY A ODPOVĚDI OHLEDNĚ LABORATORNÍCH A KLINICKÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI COLGATE-PALMOLIVE OHLEDNĚ ÚČINKŮ ZUBNÍ PASTY A ÚSTNÍ VODY NA VIRUS COVID-19

Nejnovější hodnocení vedená společností Colgate-Palmolive naznačují, že naše produkty ústní hygieny mohou přispět k dočasnému snížení množství viru covid-19 v ústech. Laboratorní testy odhalily, že konkrétní druhy zubní pasty, ústních vod a ústního spreje neutralizovaly SARS-CoV-2 – virus, který způsobuje onemocnění covid-19, o více než 99 %. Klinická zkouška provedená preproceduálně u pacientů pozitivních na covid-19 ukázala, že určité ústní vody obsahující cetylpyridiniumchlorid (CPC) spolu se zinkem, peroxidem vodíku nebo chlorhexidinem významně snižují množství viru v ústech po dobu 30 a 60 minut po výplachu. Čtěte dále a seznamte se s odpověďmi na některé z nejčastějších otázek na toto téma. Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny produkty jsou k dispozici na všech trzích. Na dostupnost produktu se informujte u svého nejbližšího maloobchodního prodejce.

 

Obecné otázky:

1. Které zubní pasty a ústní vody neutralizovaly SARS-CoV-2 při laboratorních testech o 99 % a více?

* Zubní pasty zahrnují: produkty Colgate Total a vybrané produkty Meridol.

* Ústní vody a spreje zahrnují: produkty s 0,075 % cetylpyridiniumchloridu, a to včetně většiny variant ústních sprejů a vod Colgate Total, Colgate Plax, Vedshakti Spray a Colgate Zero Mouthwash. Ústní voda Meridol, která neobsahuje cetylpyridiniumchlorid, také neutralizovala o 99 %.

2. Které ústní vody v klinickém hodnocení významně snižovaly množství viru v ústech po dobu až 60 minut?

Peroxyl, PerioGard a Colgate Total (mimo USA) prodávaná v Severní Americe jako Colgate Zero.

3. Chránily by mne nižší hladiny viru v ústech před onemocněním nebo přenášením viru covid-19?

Pokud je ve vašich ústech virus covid-19 zjištěn, pak jste se virem již infikovali. Aktuálně neexistují žádné přesvědčivé důkazy o tom, že by snižování hladiny viru v ústech vedlo k prevenci nákazy nebo přenosu viru. Nicméně snižování množství viru, který se může přenášet mluvením, zpěvem nebo kašlem, ve slinách může pomoci zmírnit riziko přenosu.

4. Vedlo by snížení hladiny viru v ústech ke zmírnění příznaků onemocnění covid-19 nebo k rychlejšímu zotavení?

Neexistují žádné klinické důkazy o tom, že by snížení hladiny viru v ústech vedlo ke zmírnění příznaků onemocnění covid-19 nebo pomohlo k rychlejšímu zotavení. K délce a závažnosti průběhu onemocnění covid-19 přispívá mnoho faktorů, a to včetně odolnosti vašeho imunitního systému.

5. Co znamená „neutralizovat virus“?

„Neutralizovat virus“ znamená, že virus je sice přítomen, ale již není infekční a nemůže se množit.

6. Jak pomáhají produkty ústní hygieny virus neutralizovat?

Aktuálně dostupná data ukazují, že produkty ústní hygieny cílí na obal viru a rozpouštějí jej. Ztráta vnější ochranné vrstvy zabraňuje viru přichytit se k buňkám a infikovat je.

7. Měli bychom si vyčistit zuby nebo vypláchnout ústa, než jdeme ven nebo než se setkáme s jinými osobami?

Ústní hygiena by měla být součástí každodenní osobní hygieny. Za účelem prevence přenosu viru je nutné i nadále používat roušky, udržovat odstup a mýt si ruce. Aktuálně neexistují žádné přesvědčivé důkazy o tom, že čištění zubů nebo výplachy ústní dutiny chrání před infekcí nebo přenosem onemocnění covid-19. Nicméně snížení množství viru, který se může přenášet mluvením, zpěvem nebo kašlem, ve slinách může pomoci zmírnit riziko přenosu. Hodláme realizovat další studie, abychom zjistili, jak lze čištěním zubů a výplachy ústní dutiny ovlivňovat množství viru v ústech. Nicméně pravidelné čištění zubů a výplachy úst s pomocí bezpečných a účinných produktů jsou základem dobrého zdraví ústní dutiny.

8. Jakým způsobem mohou laboratorní testy ukázat, co se děje v lidských ústech?

Laboratorní testování představuje zjednodušený model, který v silně kontrolovaných podmínkách slouží ke zjištění, zda dokáže antimikrobiální složení Colgate neutralizovat virus SARS-CoV-2. Tato laboratorní metoda je mezinárodně používaná a uznávána z hlediska hodnocení deaktivace virů u zubních past a ústních vod. Společnost Colgate-Palmolive provádí další klinický výzkum, aby zjistila, zda se stejné výsledky vyskytnou i v ústech, aby pomohly neutralizovat a snížit hladinu viru.

9. Jak účinné jsou testované produkty Colgate-Palmolive proti viru SARS-CoV-2 ve srovnání s produkty Listerine, Crest nebo jinými konkurenčními produkty?

Účinnost konkurenčních produktů jsme netestovali.

10. Pokud si vyčistím zuby nebo vypláchnu ústa ústní vodou, musím používat roušku?

Ano. Světová zdravotnická organizace (WHO) a Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí USA (CDC) doporučují každému, aby za účelem zmírnění přenosu viru covid-19 používal obličejovou roušku. I nadále se řiďte pokyny, které přispívají k prevenci nákazy a přenosu viru covid-19, jako např. používání roušky, dodržování odstupu a mytí rukou.

11. Má čištění zubů nebo výplachy úst ústní vodou nějaký vliv na protilátky?

Ne, čištění zubů ani výplachy úst ústní vodou nebudou mít žádný vliv na protilátky.

 

Otázky týkající se zubních past:

12. Neutralizuje každá zubní pasta virus, který způsobuje onemocnění covid-19?

Kromě zubních past Colgate Total a vybraných produktů Meridol jsme jiné zubní pasty za účelem zjištění, zda neutralizují virus covid-19, netestovali.

13. Ovlivňuje čištění zubů v ústech množství viru, který způsobuje onemocnění covid-19?

Přestože jsou výsledky laboratorních testů na SARS-CoV-2 povzbudivé, bez příslušného klinického hodnocení nelze říci, že se tyto účinky vyskytnou i v ústech. V rámci našeho klinického programu právě testujeme subjekty s pozitivními testy na covid-19, abychom zjistili, zda čištění zubů s pomocí pasty Colgate Total dočasně sníží množství viru v ústech.

14. Jak dlouho trvají účinky zubní pasty Colgate Total, co se týče hladiny viru, který způsobuje onemocnění covid-19?

V současnosti provádíme další výzkum, abychom zjistili, zda k neutralizaci viru, která proběhla v laboratorních podmínkách, dojde také v ústech. Naše klinické výsledky nám pomohou pochopit, k jak velké redukci viru dochází a na jak dlouhou dobu.

 

Ústní voda / ústní sprej:

15. Které produkty obsahují 0,075% cetylpyridiniumchlorid (CPC)?

Jedná se o většinu variant ústního spreje Colgate Total Spray a ústních vod Colgate Total, Colgate Plax, Vedshakti Spray a Colgate Zero Mouthwash.

16. DSnižuje každá ústní voda nebo ústní sprej dočasně množství viru v ústech?

V rámci klinického hodnocení jsme testovali pouze Colgate Peroxyl, Colgate PerioGard a Colgate Total (mimo USA) prodávanou v Severní Americe jako Colgate Zero. S potěšením můžeme oznámit jejich účinnost při dočasném snižování množství viru v ústech. Jiné produkty jsme netestovali.

17. Funguje chlorhexidin (CHX) 0,12 a 0,2 % stejně jako peroxid vodíku?

Účelem laboratorní studie nebylo porovnávat účinnost různých produktů. Sloužila k výzkumu schopnosti produktů neutralizovat virus SARS-CoV-2.

18. Do jaké míry sníží výplach úst ústní vodou nebo použití ústního spreje množství viru v ústech?

Laboratorní testy ukázaly, že při kontaktu v délce 30 nebo 60 sekund ústní vody s obsahem cetylpyridiniumchloridu neutralizovaly virus, který způsobuje onemocnění covid-19, o 99,9 %. Nejprve jsme provedli úvodní klinické hodnocení, abychom určili, zda se účinek neutralizace projeví dočasným snížením viru v ústech. Bylo ověřeno, že tomu tak je. Výsledky klinického hodnocení provedeného s ústními vodami Colgate Total (mimo USA), která se v Severní Americe prodává pod názvem Colgate Zero, Colgate PerioGard a Colgate Peroxyl ukazují, že výplach provedený dle návodu poskytuje okamžitý účinek, který spočívá ve významném snížení hladiny viru v ústech. Tyto snížené hladiny viru vydrží po dobu až 30 a 60 minut po výplachu, přičemž hladiny bezprostředně po výplachu jsou nejnižší.

19. Chrání mě výplach úst ústní vodou před onemocněním covid-19?

Přestože klinické hodnocení prokázalo významné snížení hladiny viru v ústech při použití určitých ústních vod, které se udrží po dobu 30 a 60 minut po výplachu, momentálně neexistují přesvědčivé důkazy, že by výplach úst ústní vodou nebo použití ústního spreje chránilo před nákazou nebo přenosem onemocnění covid-19. Pravidelné výplachy úst nicméně hrají důležitou roli v zachování zdraví ústní dutiny. Odborníci v péči o zuby doporučují používat ústní vodu jako součást každodenní ústní hygieny.

20. Mám si vyplachovat ústa ústní vodou pouze doma nebo také před návštěvou zubního lékaře, aby se snížilo množství viru, který může způsobovat onemocnění covid-19?

Náš výzkum ukázal, že k největšímu snížení hladiny viru obecně dochází bezprostředně po výplachu, přičemž jeho hladina zůstává významně snížena až po dobu 60 minut. Doporučujeme výplach úst provádět doma podle návodu jako součást každodenní ústní hygieny. Na základě našeho klinického hodnocení také doporučujeme výplach ústní dutiny bezprostředně před ošetřením zubním lékařem.

21. Kdy by si měli pacienti vyplachovat ústa před ošetřením?

Na základě výsledků je vhodné zvážit, zda nenechat pacienty vypláchnout si ústa bezprostředně před zahájením ošetření. Výsledky klinického hodnocení zaznamenaly největší snížení hladiny viru bezprostředně po výplachu. Hladiny zůstávají významně nižší po dobu až 60 minut po výplachu. Můžete také zvážit, zda nedoporučit pacientům výplach méně než hodinu předtím, než se dostaví do ordinace, aby pomohli chránit personál, se kterým budou v kontaktu před samotným ošetřením.