Citlivé zuby

Hypersenzitivita dentinu se projevuje ostrou, krátkou bolestí, která vzniká v důsledku vnějšího podnětu. Bolest je reakcí na podnět a nesouvisí s žádným jiným zubním defektem nebo patologickým stavem. Citlivost zubů je způsobena odhalením dentinu, velmi často v oblasti zubních krčků. Zubní krček tvoří hranici mezi korunkou a kořenem, za normálních podmínek je chráněn sklovinou a dásní. Pokud dojde ke ztrátě skloviny nebo ústupu dásně, dentin se odhalí, a tím vznikne prostřednictvím dentinových kanálků přímé spojení mezi ústní dutinou a zubní dření. Vnější podněty pak mohou být přenášeny do dřeně a výsledkem je nepříjemná bolest.

Citlivé zuby

Pro pacienty

Pro profesionály