A dental professional wearing safety PPE gear and white lab coat smiling compassionately

Zubní kaz

Zubní kaz je progresivní onemocnění, při kterém kyseliny produkováné bakteriemi plaku oslabují a ničí zubní sklovinu. Zubní kaz začíná nadměrnou demineralizací zubní skloviny a může vést ke vzniku hlubokých lézí a eventuální ztrátě zubu. Přestože je možné mu úspěšně předcházet, zubní kaz je nejčastějším onemocněním na světě.

 • Etiologie, příčiny a příznaky

  Některé ústní bakterie produkují kyselé vedlejší produkty, které se rozkládají a docházi ke ztrátě minerálů ze zubů (demineralizace).

  To oslabuje sklovinu, ale sliny pomáhají obnovit ztracené minerály a posílit zub (remineralizace). U osob se stravou s vysokým obsahem cukru a/nebo nedostatečnou ústní hygienou se mohou bakterie hromadit na zubech v lepivé vrstvě zvané zubní plak. Když mají bakterie pravidelný přísun sacharidů, průběžně demineralizují sklovinu a snižuje se tak schopnost remineralizace. Dochází ke ztrátě minerálů, což vede k poškození skloviny.

  Počínající stadia zubního kazu se projevují jako bílá skvrna nebo iniciální kariézní léze pod povrchem zubu. Pouze když léze prorazí povrch skloviny, způsobí to hluboký defekt. Zubní kaz postupuje hlouběji a může se dostat do dentinu a později do zubní dřeně. To může pacientovi způsobit silnou bolest a nakonec to může vést ke ztrátě zubu nebo abscesu.

  Kariézní léze se může tvořit kdekoli na zubu, ale nejpravděpodobněji se vyskytuje na kousajících ploškách (okluzní kaz), v mezizubních prostorech (interproximální kaz) nebo podél okraje dásně. U pacientů s odhalenými zubními kořeny je zubní kaz obzvláště nebezpečný, protože v dentinu (kořenový kaz) postupuje mnohem rychleji a je těžší jej kontrolovat.

  Zubní kaz je celosvětově nejrozšířenějším orálním onemocněním, které postihuje jak dospělé, tak děti. Odhaduje se, že 2,3 miliardy lidí má zubní kaz trvalých zubů a 530 milionů dětí má kaz dočasných zubů.

  Zubním kazem může trpět každý z nás. Preventivní programy dosáhly masivního snížení zubního kazu v raném dětství. V mnoha oblastech Evropy se zubní kaz raního dětství vyskytuje u menšiny dětí, což je často spojeno s jejich socioekonomickým statusem a znalostmi rodičů o zdraví ústní dutiny (neustálé pítí mléka z láhve v noci). I přes preventivní úspěchy v dětství většina lidí stále trpí zubními kazy během svého života a často se objevují nové rizikové faktory, například:

  Nedostatečná ústní hygiena
  Zvýšená konzumace sacharidů
  Vysoká frekvence konzumace jídel
  Xerostomie (sucho v ústech)
  Radiace hlavy a krku (léčba rakoviny)

 • Dopad na kvalitu života pacientů

  V počátečních stadiích zubního kazu je nepravděpodobné, že by pacient věděl, že má iniciální kariézní lézi, pokud mu to neřekne zubní lékař. S postupujícím kazem se však u pacienta objeví stále bolestivější příznaky.

  V době, kdy zubní kaz dosáhne dentinu zubu, bude pacient pravděpodobně pociťovat určitý stupeň bolesti a/nebo citlivosti zubu. Pokud zubní kaz zasáhne zubní dřeň nebo se vyvine absces, pacient pocítí pravděpodobně extrémní bolest.

  Bolest zubu může být znepokojující a může ztěžovat mluvení, jídlo nebo spánek. V případě viditelného zubního kazu nebo ztráty zubu, např. zubní kaz předních zubů, pacient může také pociťovat potíže se sebevědomím.

  Léčba pokročilého zubního kazu, jako je endodontické ošetření nebo extrakce, může být pro pacienta bolestivá a traumatizující. Zubní kaz je často spojován s dalšími zubními komplikacemi, které vyžadují další léčbu, jako je zánět dásní a periodontitida.

 • Prevence, manažment a léčba

  Zubnímu kazu lze předcházet tím, že snížíte příjem cukru ve výživě a časté svačení na minimum a budete dodržovat správnou ústní hygienu. Čištění zubů dvakrát denně fluoridovou zubní pastou a mezizubní čištění nití nebo mezizubními kartáčky může zabránit hromadění zubního plaku.

  Po více než 50 letech jsou zubní pasty obsahující fluorid stále zlatým standardem v prevenci zubního kazu. Ukázalo se, že je efektivní a bezpečný v mnoha nezávislých studiích a pomohl nám dosáhnout masivního snížení zubních kazů v posledních desetiletích. Rozvíjející se technologie nám pomohou dále zvyšovat účinnost fluoridové zubní pasty, například prostřednictvím účinku argininu.

  Pokud je zubní kaz detekován v rané fázi, lze ho zastavit a dokonce zvrátit. U pacientů s nízkým rizikem vzniku zubního kazu může mírná změna jejich návyků a zlepšení ústní hygieny posunout rovnováhu směrem k remineralizaci, a tím zvrátit způsobené poškození.

  U pacientů se zvýšeným rizikem vzniku zubního kazu může být zapotřebí účinnější intervence. K dispozici je například možnost použití vysokofluoridových přípravků, které vašim pacientům pomohou v remineralizaci, dokud nebudou zprostředkovány základní rizikové faktory.

  Fluoridové laky lze aplikovat v zubní ordinaci, dokonce i u malých dětí, aby se zabránilo riziku vzniku zubního kazu a pomohlo k remineralizaci lézi počátečního zubního kazu.

  Fluoridová ústní voda je dalším z řešení pro efektivní zvládnutí zvýšeného rizika vzniku zubního kazu.

  Jakmile léze prošla do hlubší vrstvy skloviny, nelze jí přirozeně zvrátit. Poškozená sklovina a/nebo dentin musí být odstraněny a ošetřeny výplní. Pokud zubní kaz dosáhne zubní dřeně, je obvykle nutné endodontické ošetření zubu nebo extrakce.

Produkty

Edukační materiály

Profesní vzdělávání