A dental professional wearing safety PPE gear and white lab coat smiling compassionately

Parodontální zdraví

Zdraví parodontu se týká tkání, které obklopují zub. Zahrnuje dáseň, periodoncium, cement a alveolární kost. Zdraví parodontu je definováno jako absence onemocnění (zánětu) a je hodnoceno klinicky. Bere na vědomí přirozenou imunitní odpověď zahrnující hladiny biologických a zánětlivých markerů slučitelných s vyrovnaným stavem (homeostáza). Parodontální onemocnění jsou stavy, které ovlivňují parodont v různých formách, přičemž nejčastější jsou gingivitida a parodontitida.

 • Etiologie, příčiny a příznaky

  Nová klasifikace EFP / AAP rozeznává dvě široké kategorie onemocnění dásní: plakem podmíněné a plakem nepodmíněné. Plakem nepodmíněné nemoci dásní zahrnují řadu stavů, které obvykle po odstranění plaku nezmizí, mohou to být projevy systémového onemocnění. Zánět dásní podmíněný zubním plakem má řadu klinických příznaků, které plně odezní systematickým odstraňováním plaku.

  Pokud gingivitida zůstane neléčená a je spojena s dalšími faktory (genetickými a lokálními), zánět vyvolaný bakteriemi se může vyvinout k parodnotitide. Parodontitida je charakterizována destruktivním, nevratným procesem ovlivňujícím všechny složky parodontu.

  Předpokládá se, že přibližně polovina dospělých nad třicet let má určitý stupeň parodontálního onemocnění, ale skutečná prevalence může být vyšší. Následující faktory můžou také zvýšit riziko onemocnění dásní:

  • Kouření.
  • Stárnutí.
  • Cukrovka.
  • Stres.
  • Oslabený imunitní systém.
  • Těhotenství.
  • Některé léky, které způsobují sucho v ústech.
  • Dědičné faktory.

  Další informace o nové klasifikaci nemocí parodontu EFP / AAP naleznete na: https://www.efp.org/publications-education/new-classification/

 • Dopad na kvalitu života pacientů

  Parodontální onemocnění mají lokální a celkové důsledky na lidské zdraví. Mnoho projevů, jako je krvácení, špatný dech, ustupující dásně, pohyblivost zubů, bolest a případně ztráta zubů, může výrazně ovlivnit kvalitu života pacientů a způsobit nepohodlí a úzkost.

  Krvácení z dásní je běžné ve všech stadiích a pacient také pravděpodobně pocítí bolestivost a citlivost v důsledku zánětu dásní. To může potenciálně ovlivnit požitek z určitých potravin a ztěžovat správnou ústní hygienu.

  Jak postupuje parodontální onemocnění, dásně ustupují a dentin se obnažuje. Výsledkem je, že hypersenzitivita dentinu a kořenový zubní kaz se mohou objevit také spolu s parodontitidou, což dále ovlivňuje kvalitu života a vede k potenciálně invazivnější léčbě.

  Jeden z projevů parodontitidy je vznik parodontálních kapes, ve kterých se hromadí bakterie, což vede k dalšímu zhoršení stavu a zápachu z úst. To může u pacienta způsobit značné rozpaky a úzkost.

  Pokročilé onemocnění parodontu může vést ke ztrátě zubů, což může být pro pacienty šokující a znepokojující. Pokud je zub na viditelném místě, jeho absence může negativně ovlivnit sebevědomí a sebeúctu pacienta.

  Z hlediska systémového zdraví může přetrvávající zánět parodontálních tkání zvýšit riziko kardiovaskulárních onemocnění, chronických onemocnění ledvin a revmatoidní artritidy a může nepříznivě ovlivnit kontrolu diabetu a výsledky těhotenství.

 • Prevence, manažment a léčba

  Nejlepším způsobem prevence onemocnění parodontu je udržování správné ústní hygieny za účelem účinné kontroly biofilmu v ústech. U rizikových pacientů se však mohou i nadále vyvíjet onemocnění parodontu navzdory snahám o správnou ústní hygienu. Zubní péče by měla být doprovázena pravidelnými návštěvami zubního lékaře pro včasnou diagnostiku a adekvátní sledování v případě, že dojde k onemocnění.

  Léčba zánětu dásní vyžaduje odstranění nahromaděného zubního plaku a zubního kamene. Toto je známé jako profesionální dentální hygiena (nebo supragingivální odstraňování nánosů) a provádí ji dentální hygienistky. Pacienti dále potřebují zlepšit každodenní ústní hygienu a získat podporu při zvládání rizikových faktorů. Pacienti mohou také použít antibakteriální zubní pasty a ústní vody obsahující různé účinné látky, jako jsou cínaté ionty, zinečnaté ionty nebo chlorhexidin, které jsou dostupné v obchodě, aby doplnily účinnost mechanického odstraňování zubního plaku.

  Léčba parodontitidy zahrnuje několik fází. Při počáteční léčbě jsou bakterie odstraněny z parodontálních kapes pomocí scalingu a zahlazením kořenového povrchu (známé jako nechirurgická parodontální terapie a hloubkové čištění). Tato fáze je zaměřena na odstranění plaku, zubního kamene a poškozené tkáně v parodontálních kapsách a povrchech kořenů zubů.

  V pokročilejších stadiích onemocnění parodontu může být vyžadován chirurgický zásah do hlubokých parodontálních kapes pomocí parodontálního chirurgického zákroku. Občas může chirurgie parodontu také znamenat mikrochirurgické zákroky na ustouplých dásních.

  U těchto způsobů léčby by mělo být parodontální onemocnění pod kontrolou a pacienti by měli vstoupit do udržovací fáze. Tato fáze je zásadní pro dosažení dlouhodobé kontroly parodontitidy a zahrnuje adekvátní pravidelnou individuální hygienu ústní dutiny s antimikrobiálními přípravky ústní hygieny spolu s pravidelnými kontrolami v zubní ordinaci.

  Další informace o nejnovějších pokynech k prevenci a léčbě parodontálních onemocnění najdete na webových stránkách EFP (Evropská federace parodontologie): https://www.efp.org/publications-education

  1756565513

Produkty

Edukační materiály

Profesní vzdělávání