A dental professional wearing safety PPE gear and white lab coat smiling compassionately

Hypersenzitivita dentinu

Hypersenzitivita dentinu je krátká, ostrá bolest zubů, ke které dochází v reakci na podnět ze zevního prostředí. Často se označuje jako citlivost zubů nebo citlivé zuby. Pokud je dentin obnažený, jsou otevřené tisíce mikroskopických kanálků, které nazýváme dentinovými tubuly. Následkem toho podněty jako chlad, teplo či vzduch dráždí nervová zakončení, a to vede k ostré bolesti a diskomfortu.

 • Etiologie, příčiny a příznaky

  Hypersenzitivita dentinu je způsobena expozicí dentinové vrstvy zubu. Dentin je obvykle chráněn dásněmi v krčkové části zubu nebo sklovinou v korunkové části zubu. Je složen z tubulů, které vedou k zubní dřeni nervová vlákna. Když se vnější podněty dostávají do těchto tubulů, stimulují nervová vlákna a pacient pociťuje bolest.

  Jednou z hlavních příčin obnažení dentinu je ústup dásně. Dochází k obnažení zubního krčku, kde je dentin chráněn pouze tenkou vrstvou cementu, který lze snadno odstranit.

  Ztráta skloviny je další příčina, která může také vést k hypersenzitivitě dentinu. Ke ztrátě skloviny dochází erozí, abrazí, atricí nebo frakturou, odstraní se vrstva skloviny a dentin není nadále chráněn.

  Hypersenzitivita dentinu může být vyvolána řadou vnějších podnětů. Mezi běžné spouštěče bolesti citlivých zubů patří:
  Studená, teplá nebo kyselá jídla a nápoje.
  Studený vzduch.
  Hmatové vjemy, např. dotek sondou nebo kartáčkem.

  Hypersenzitivita dentinu bývá nedostatečně hlášená, takže je obtížné přesně měřit prevalenci v populaci. Studie však odhadují, že až 60 % pacientů může trpět hypersenzitivitou dentinu. Zatímco riziko exponovaného dentinu se zvyšuje s věkem, hypersenzitivita dentinu vrcholí obvykle ve věku 30 až 40 let, protože dentinové tubuly se s věkem přirozeně obliterují.

 • Dopad na kvalitu života pacientů

  Hypersenzitivita dentinu může být pro pacienta velmi bolestivá. Přesto je běžné, že pacienti se nezmíní svému zubnímu lékaři o tomto problému.

  V raných fázích, kdy je bolest sporadická a krátkodobá, mnozí jednoduše přijmou problém a vyhýbají se spouštěčům, které jim bolest způsobují.

  Hypersenzitivita dentinu však může postupovat do fáze, kdy je bolest častá až trvalá a intenzivní. Může ztěžovat provádění každodenních činností, jako je jezení, mluvení či čištění zubů, což může způsobit ještě vážnější problémy se zdravím ústní dutiny.

  Lidé trpící významnou hypersenzitivitou dentinu také uvádějí, že to ovlivňuje jejich kvalitu života. Jsou omezeni v užívaní si jídla a pití a můžou pociťovat úzkost nebo rozpaky v sociálním prostředí.

 • Prevence, manažment a léčba

  Hypersenzitivitu dentinu lze ošetřovat speciálními zubními pastami a ústními vodami, které pomáhají uzavírat dentinové tubuly, aby se zabránilo přenosu stimulů z vnějšího prostředí nebo zabezpečují znecitlivění zubního nervu.

  Technologie Pro-Argin v zubních pastách elmex® funguje mechanickým uzávěrem dentinových tubulů. Poskytuje okamžitou úlevu od bolesti citlivých zubů. Aplikovaním zubní pasty přímo na citlivý zub koncem prstu a jemným masírováním po dobu 1 minuty. Pro dlouhodobou úlevu od bolesti citlivých zubů se doporučuje každodenní používání zubní pasty s technologii Pro-Argin.

  V každém případě by měla být řešena základní příčina exponovaného dentinu (ústup dásní nebo ztráta skloviny).

Produkty

Water droplet with cups inside on a red background

 

 

 

 

Zobrazit více

Edukační materiály

Profesní vzdělávání