Colgate-Palmolive Česká republika jedním z hlavních partnerů ČSK v preventivním projektu oceněném FDI jako nejlepší na světě!

Colgate-Palmolive Česká republika jedním z hlavních partnerů ČSK v preventivním projektu oceněném FDI

Ve čtvrtek 5. 9. 2019 převzal doc. Šmucler na kongresu Světové dentální federace (FDI) v San Franciscu WOHD Award for Most Educational Activity, kterou byla Česká stomatologická komora oceněna jako nejlepší na světě v pořádání preventivních akcí pro veřejnost.

Cena byla ČSK udělena za letošní ročník World Oral Health Day (WOHD) který pořádá Světová dentální federace (FDI) každoročně 20. března ve více než 150 zemích světa. Cílem tohoto celosvětového projektu je oslovit širokou veřejnost a připomenout jí význam správné a pravidelné ústní hygieny, zdravých stravovacích návyků a vlivu ústního zdraví na celkový zdravotní stav organismu.

V ČR jej pod názvem Světový den ústního zdraví organizuje tým složený ze zástupců ČSK, dentálních hygienistek, studentů zubního lékařství a partnerů, bez jejichž přispění by nebylo možné akci takového rozsahu realizovat. Jedním z hlavních partnerů byla společnost Colgate-Palmolive Česká republika, která zajistila významnou část finanční a materiální podpory studentům a profesionálům, kteří edukovali o ústní hygieně děti ve školách i dospělé posluchače. Na projektu se podílelo více než 290 školitelů a proběhlo více než 1000 akcí.

Letos se na přípravě SDUZ podílelo i Ministerstvo zdravotnictví ČR a Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, potvrdil jeho význam a přínos udělením záštity ministra zdravotnictví.