Fluoróza v ordinácii praktického zubného lekára - príčiny a riešenia

Fluoróza v ordinaci praktického zubního lékaře - přičiny a řešení

 

4.10.2022, 19:00

Jaké jsou projevy zubní fluorózy? Mnoho kolegů se mylně domnívá, že se jedná výlučně o bílé skvrnky skloviny. Avšak projevy zubní fluorózy jsou výrazně rozmanitější a to v závislosti na intenzitě expozice k fluoridům. V rámci webináře se seznámíme s klasifikací zubní fluorózy a načrtneme možnosti léčby.

Colgate Talks:

https://www.colgatetalks.com/cs/webinar/fluoroza-v-ordinaci-praktickeho-zubniho-lekare-priciny-a-reseni/